نمایشگاه های تجاری کلید بازسازی اقتصاد

به مناسبت روز جهانی نمایشگاه

در ابتدا لازم می دانیم تا روز جهانی نمایشگاه را به تمامی ذینفعان این صنعت و به طور خاص نمایشگاه های تجاری کلید بازسازی اقتصادبه همکاران خود تبریک عرض نمایم. به مناسبت روز جهانی نمایشگاه مناسب دیدم تا به این بهانه مجددا توجه اهالی اقتصاد را به اهمیت صنعت نمایشگاه های تجاری به ویژه در شرایط بحران زده فعلی جلب نمایم. این صنعت که خود به واسطه بروز بیماری جهانگیر COVID-19 از اولین صنایعی بود که دچار خسران فراوان شد؛ بی شک کلید اصلی گذار از وضعیت رکودی فعلی، بازیابی و رشد مجدد اقتصادی در زمان پسا کرونا خواهد بود.

بازده اقتصادی ماهیانه صنعت نمایشگاهی که چیزی در حدود 22.6 میلیارد دلار برآورد شده است گویای عمق فاجعه در داخل این صنعت است. اگر کمی عمیق تر نگاه کنیم با توجه به تاثیر این صنعت در ایجاد ارتباطات گسترده در میان تمامی بخش های اقتصادی و سهم آن در رشد تجارت جهانی پنجره های بیشتری به روی مناظر ناحوشایند اثرات این بیماری جهانگیر گشوده می شود. 

البته هرچه باشد جان و سلامتی انسان ها از تمامی این درآمدها مهم تر بوده و اگر با لغو و تعلیق این گونه رویدادها به سلامتی ملتها کمکی شده باشد نه تنها از آن گله مند نیستیم بلکه خرسندیم و به خود می بالیم که ایمنی و امنیت بهداشتی جهان نقش ایفا کرده ایم. همچنین امیدواریم شرایط بحرانی کنونی هرچه سریعتر از سرتاسر جهان رخت بربندد تا اهالی صنعت نمایشگاهی بهتر و بیشتر از گذشته امکان خدمت رسانی به تمامی فعالین تجاری را داشته باشند. 

علی حسین زاده
مدیرعامل شرکت میوان 

روزجهانی نمایشگاه، GED، خروج از رکود در زمان پسا کرونا، بازاریابی بین المللی، رکود، پسا کرونا، نمایشگاه های تجاری، رویدادهای تجاری، نمایشگاه بین المللی