flag mix iran uzbekistan

نمایشگاه Plastex 2019 برگزارشد.

نمایشگاه بین المللی پلاستیک، پلیمر و پتروشیمی ازبکستان-تاشکنت با حضور فعالانه شرکت های ایرانی برگزار و نتایج موفقی به همراه داشت.

حضور فعال و موفق ایرانیان در نمایشگاه

در نمایشگاه یاد شده 13 شرکت ایرانی در غالب 9 غرفه مستقل در نمایشگاه حضور داشتند. شرکت های ایرانی چیزی در حدود 11% از فضای فیزیکی کل نمایشگاه را تحت پوشش خود قرار دادند که این موضوع باعث گردید تا از ایران (در کنار کشور ازبکستان) به عنوان دومین کشور از نظر میزان حضور در نمایشگاه یا شد.
شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه بین المللی پلاستیک، پلیمر و پتروشیمی ازبکستان-تاشکنت مجموعا موفق به:

  • برگزاری بیش از 50 نشست موثر با فعالین و مشتریان بالقوه در این حوزه در محل نمایشگاه.
  • برگزاری بیش از 9 جلسه کاری خارج از محل نمایشگاه (در محل مورد نظر مشتریان بالقوه).
  • بیش از 6 مورد بازدید از کارخانجات طرف های ازبک به منظور تحلیل نیاز و توان مشتریان.
  • تحویل و یا ارسال بیش از 30 مورد نمونه محصول (در طول مدت نمایشگاه – این موضوع پس از بازگشت هیات ایرانی نیز ادامه دارد) جهت بررسی و امکان سنجی ادامه همکاری.

گردیدند و مذاکرات حتی با مشتریان بالقوه جدید نیز همچنان و بعد از نمایشگاه نیز ادامه دارد.

بازدید وابسته اقتصادی و تجاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکنت از نمایشگاه

که با همکاری صمیمانه سازمان توسعه تجارت و پیگیری های شرکت میوان میسر گردید باعث دلگرمی غرفه داران ایرانی گردید. جناب آقای گودرزی (وابسته اقتصادی ج.ا.ا) در بازدید از نمایشگاه ضمن سرکشی به تمامی بخش های نمایشگاه به همراه آقای علی حسین زاده (مدیریت عامل شرکت میوان به عنوان نماینده برگزارکننده) با تک تک غرفه داران ایرانی جلسات کوتاهی داشته که موجب آشنایی هرچه بیشتر و ایجاد پیوند میان فعال اقتصادی ایران که مایل به حضور در بازار آسیای میانه با تاکید بر کشور ازبکستان هستند با عوامل سفارت ج.ا.ا گردید.