براساس گفته های (MREPC)انتظار می رود رشد صادرات محصولات لاستیکی در سال 2020 به روندی مثبت “افزایشی” بازگردد، این افزایش صادرات عمدتا به وسیله افزایش ظرفیت تولید در دستکش و همچنین سرمایه گذاری های جدید در بخش لاستیک خشک (Dry Rubber) به ویژه لاستیک، اجزای اتومبیل و کالاهای صنعتی صورت می پذیرد.
در گزارش این شورا آمده است که افزایش غیرمنتظره تقاضای دستکش های لاستیکی ناشی از تراژدی شیوع ویروس کرونا در وهان چین ناشی می شود به صورت کلی باعث ایجاد رشد در صادرات محصولات لاستیکی در سال 2020 خواهد شد.
همچنین این شورا در بیانیه خود اعلام کرده است که شیوع این بیماری می تواند همان تاثیری را بر تقاضای دستکش ها داشته باشد که شیوع ویروس پیشین یعنی سارس داشت. سیوع سارس صادرات دستکش های لاستیکی را به میزان 8% در سال 2003 میلادی افزایش داد.
برای دوره زمانی ژانویه تا نوامبر 2019، کل صادرات محصولات لاستیکی (Rubber) کاهش 2.1% را در مقایسه با مدت مشابه پیشین خود (2018 میلادی) تجربه کرد و از 21.6 میلیارد رینگت مالزی به 21.2 میلیارد کاهش یافت. این صنعت همچنین شاهد واردات کمتر در سال 2019 با یک کاهش چشمگیر به میزان 8.1% نسبت به سال قبل از آن بود.
در ادامه MEPEC اعلام کرده است که صنعت محصولات لاستیکی (Rubber) بر روی رشد تقاضای محصولات لاستیکی منتج از بخش مراقب های بهداشتی جهانی و توسعه پیش بینی شده در عملکرد اقتصادی بازارهای نوظهور در آمریکای لاتین، خاورمیانه، بازارهای نوظهور و در حال توسعه اروپا سرمایه گذاری می کند.
با توجه به روند منفی صادرات به چین در سال 2019، MREPC فعالیت های تبلیغاتی خود را برای ارتقای سطح آگاهی در مورد محصولات مالزیایی را در این کشور (چین) تشدید خواهد کرد.
این شورا افزوده است علاوه بر مشارکت معمول خود در نمایشگاه های اصلی مرتبط با محصولات لاستیکی (Rubber)، این شورا ملاقات کاری با محوریت بخش خودرو را در مارچ 2020 برگزار خواهد کرد.
برنامه راهبردی این شورا برای سال های 2021-2025 با در نظرگرفتن رشد احتمالی تقاضا و قابلیت های تولیدی صنعت مالزی محصولات کلیدی را شناسایی و اولویت بندی کرده است.

کالاهای اولویت بندی شده عبارت اند از: دستکش، سایر تجهیزات پزشکی و بهداشتی مانند کاندوم و شلنگ سرم و سوند (Catheters)، محصولات لاستیکی مهندسی “شده”، محصولات خودرو شامل عاج های پیش ساخته و همچنین محصولات فوم.

این برنامه پنج راهبرد اصلی را برای تقویت محصولات لاستیکی رونمایی می کند.
این راهبردها به طور خلاصه عبارتند از: توسعه برندینگ B2B جدید، تسهیل سرمایه گذاری مشترک و مشارکت در تولید قطعات خودرو، هدایت یک برنامه پیشرو صادراتی برای بخش خودرو، افزایش سهم بازار داخلی محصولات بنگاه های کوچک و متوسط، کمک و همراهی شرکت های جدید و نوپا (Start-up) برای رشد و شروع صادرات.
این شورا اطمینان دارد که با اجرای این راهبرده، هدف صادرات 34 میلیارد رینگیتی تا سال 2025 برای محصولات لاستیکی این کشور قابل دستیای خواهد بود.


منبع: Association of Natural Rubber Producing Countries
ترجمه: واحد تحقیق و توسعه شرکت میوان

برای شکستن زنجیره شیوع کرونا غیر از موارد اجتناب ناپذیر #درخانه_میمانیم.